"Moje podróże" - Litwa

Litwa-1W czwartek, 19 marca 2015 r. w Szkolnym Kole Turystyczno-Krajoznawczym odbyło się kolejne spotkanie w cyklu „Moje podróże”. Gościem młodzieży był Tomasz Bożerocki, Litwin z polskimi korzeniami, student historii na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu pana Tomasza, który w niezwykle ciekawy sposób przedstawił nam historię swojego kraju. Pokazywanym fotografiom towarzyszył bogaty i pełen pasji opis słowny zawierający dziesiątki istotnych dla danego rejonu informacji oraz masę ciekawostek.

Uczestnicy spotkania w skrócie poznali historię Litwy. Od pierwszych wzmianek w kronikach w 1009 r., poprzez jej powstanie w XIII w., unię polsko-litewską, czyli związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1385 r. Spotkanie wzbogacone ciekawostkami historycznymi, o których nie usłyszelibyśmy na lekcjach historii, budziło ogromne zainteresowanie słuchaczy.

Na zakończenie pan Bożerocki opowiedział zgromadzonym o swojej pracy nauczycielskiej i zaprosił nas do swojego pięknego i jakże bliskiego nam kraju. Była to dla nas wspaniała lekcja, wzbogacona prywatnymi spostrzeżeniami naszego gościa. Spotkanie było niezwykle interesujące, a zdobyta wiedza na pewno przyda się nam nie tylko na lekcjach historii.