Kolebali się w takt muzyki

Tańce-37 czerwca 2017 r. z inicjatywy dziewczyn z klas trzecich uczniowie naszej szkoły zorganizowali dla mam naukę tańca ludowego. Po wspaniałej tanecznej zabawie odbył się poczęstunek dla uczestników. Wszyscy doskonale się bawili, a co najważniejsze, kujawiak przestał nam się kojarzyć wyłącznie z olejem. Nazwa tańca po raz pierwszy pojawiła się w 1827 roku, a ludowe odpowiedniki tej nazwy to śpiący i kolebany.
Dodać trzeba, że zajęcia prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego, Małgorzata Domagała i Wiesław Klaczyński.