Sprzątanie Świata po raz 19.

Czas mija szybko i ani się spostrzegliśmy, a w Polsce już po raz 19. włączyliśmy się do ogólnoświatowej akcji mającej zachęcić wszystkich ludzi do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata.

Nasze gimnazjum kultywuje tradycję spotykania się w trzeci weekend września i debatowania o potrzebach środowiska. Interesują nas wtedy sprawy zupełnie niebłahe, takie jak: dzikie wysypiska śmieci - kilkakrotnie je lokalizowaliśmy i sporządzaliśmy ich dokumentację, nadmierne wytwarzanie odpadów i ich segregacja - edukowaliśmy się konsumencko, szybkie zużycie nieodnawialnych zasobów planety, takich jak woda - pisaliśmy programy naprawcze. W tym roku zachęcamy wszystkich do sprzątania swojego najbliższego otoczenia i do nieśmiecenia. 

17 września 2012 r. zorganizowaliśmy tegoroczne ekologiczne święto szkoły. Działania rozpoczęliśmy od spotkań z wychowawcami. Uczniowie wszystkich ośmiu klas przygotowali klasowe gazetki, plakaty oraz publiczne wystąpienia mające przekonać pozostałych do pozytywnego stosunku do naszego świata. Oprócz tego uczniowie klas pierwszych i drugich brali udział w konkursie ekologicznym o odpadach i surowcach wtórnych. Wszyscy przynosili tego dnia od rana makulaturę, zużyte baterie, płyty CD, DVD oraz telefony komórkowe. Prezentacje klas były interesujące, plakaty kolorowe, przemówienia płomienne, zbiórka surowców wtórnych – udana.

Wszyscy uczniowie i ich wychowawcy stanęli na wysokości zadania. Mówił o tym w podsumowaniu dyrektor szkoły - Tadeusz Ambrozik, dziękując za zaangażowanie i serce dla ekologii. Prezentacje klasowe zakończył happening - uczniowie przemaszerowali ulicami Bralina, prezentując swoje plakaty. Dzień zakończyliśmy sprzątaniem wyznaczonych rewirów. Optymistycznym jest fakt, że z roku na rok śmieci jest znacznie mniej. Może to jeden z efektów takich wspólnych akcji? Zdecydowanie najlepiej podczas podsumowania wypadła klasa Agnieszki Balcerzak – 2 a, następnie klasa 3a – Agnieszki Kuropki i 3 b – Iwony Modzelewskiej. W konkursie ekologicznym pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy 2 a - Nina Sobczak, drugie ex aequo - Julia Niechciał z kl. 1 b i Anita Głąb z 1 c. Wszystkim uczniom, nauczycielom dziękujemy i gratulujemy. Podziękowania należą się również Urzędowi Gminy Bralin za dostarczenie szkole plakatów, worków na śmieci i rękawic, a także za sprawne usunięcie pozbieranych śmieci.