Skład redakcji

Redaktorzy: Agnieszka Balcerzak, Jacek Kuropka