Lista tematów na rok szkolny 2013-2014

Lista tematów projektowych w roku szkolnym 2013/2014

1. Polskie tańce narodowe - Wiesław Klaczyński

2. Wspólnie poszukajmy matematyki – rzecz o jej praktycznych zastosowaniach - Piotr Szczepaniak

3. W jaki sposób origami uczy matematyki? - Iwona Modzelewska

4. Jak Cię widzą, tak Cię…malują. Portret, karykatura czy scena rodzajowa? – różne wizerunki moich przyjaciół - Dariusz Hełka

5. Jedz smacznie i zdrowo - Katarzyna Walas

6. Rower – sposób na zdrowie - Jacek Kuropka

7. Idea olimpizmu ciągle żywa - Jacek Falszewski