Nauczyciele

mgr Karolina Forysiak - dyrektor szkoły, język niemiecki

mgr Agnieszka Kuropka - społeczny zastępca dyrektora, język niemiecki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr inż. Jerzy Liebner - zajęcia techniczne, informatyka, wychowawstwo kl. 1a

mgr Dariusz Hełka - plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, opiekun świetlicy, wychowastwo kl. 1b

mgr Małgorzata Domagała - wychowanie fizyczne, wychowawstwo kl. 2a

mgr inż. Iwona Bartoszek - fizyka, matematyka, wychowawstwo kl. 2b

mgr Agnieszka Balcerzak - język polski, wychowawstwo kl. 2c

mgr Agnieszka Czarnasiak-Szydłowska - historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, wychowawstwo kl. 3a

mgr Grażyna Wróbel - geografia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawstwo kl. 3b

mgr Katarzyna Walas - biologia, chemia, wychowawstwo, kl. 3c

oraz

mgr Jacek Falszewski - wychowanie fizyczne

mgr Natalia Fiołka - język angielski

mgr Iwona Modzelewska - matematyka

mgr Dorota Maciejewska - język angielski

ks. mgr Przemysław Kapała - religia

mgr Wiesław Klaczyński - wychowanie fizyczne

mgr Jacek Kuropka - język polski

mgr Magdalena Nikodem - pedagog szkolny

mgr Dorota Nowak - nauczyciel bibliotekarz

mgr Piotr Szczepaniak - matematyka

Pracownicy administracji i obsługi

Alicja Betscher
Monika Ziomko
Marta Szymczak
Katarzyna Sopart
Stefania Bąk
Piotr Jański
Longina Wajerowska
Ewa Kozłowska
Dorota Przybył