Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017

1.A.Balcerzak – koło polonistyczne
2.I.Bartoszek – zajęcia wyrównawcze i rozwijające z fizyki
3.D.Maciejewska – spotkania w ramach SK PCK, zajęcia z języka angielskiego
4.J.Sieczka – zajęcia wyrównawcze i rozwijające z historii
5.M.Domagała – koło turystyczne, zajęcia SKS – piłka siatkowa

6.J.Falszewski – zajęcia sportowo – rekreacyjne
7.N.Fiołka – spotkania z członkami Szkolnego Klubu Europejskiego, zajęcia z języka angielskiego
8.ks.P.Kapała – koło ewangelizacyjne
9.M.Nikodem – zajęcia logopedyczne
10.D.Hełka – zajęcia artystyczne „Osobisty kontakt z kulturą muzyczną”
11.W.Klaczyński – zajęcia sportowo – rekreacyjne, projekt edukacyjny „Bezpieczeństwo nad wodą”
12.G.Wróbel – zajęcia wyrównawcze i rozwijające z geografii
13.A.Kuropka – zajęcia z języka niemieckiego
14.J.Kuropka – zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka polskiego
15.J.Liebner – koło informatyczne
16.M.Pietrzyk – zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki
17.D.Nowak – koło biblioteczne
18.P.Szczepaniak – zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki
19.K.Walas – koło biologiczno – chemiczne, zajęcia wyrównawcze z biologii i chemii