Konkurs Samorządu Uczniowskiego z okazji Dnia Wiosny

Instrukcja dla klas

1. 21 marca 2013 r. odbędzie się konkurs międzyklasowy pt. „Bajki bawią i uczą”. 

2. Zasady konkursu – prób teatralnych:

  • Przedstawiciel klasy losuje jedną z bajek.
  • Uczniowie piszą scenariusz wylosowanej bajki. 
  • Młodzież przygotowuje stroje, rekwizyty i ewentualne podkłady muzyczne (które muszą zostać dostarczone do p. Agnieszki Czarnasiak – Szydłowskiej do 19 marca).
  • Przedstawienie może trwać maksymalnie 5 min..
  • Ocenie podlegać będzie: kreatywność, zaangażowanie całej klasy, kostiumy, scenografia.
  • Zabronione jest używanie wulgaryzmów, zachowań godzących w godność człowieka, itd.. Karą za niewłaściwe zachowanie jest dyskwalifikacja całej klasy.

3. Konkurs teatralny będzie przeplatany konkursem wiedzy na temat wylosowanej bajki. Zasady:

  • W konkursie może wziąć udział po 3 wybranych wcześniej uczniów z każdej klasy.
  • Pytania będą dotyczyć oryginalnych treści wylosowanych bajek. 
  • Każda klasa odpowie na 5 pytań.