Walentynkowy konkurs czytelniczy

ZASADY KONKURSU:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie.

2. Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na trzy zestawy pytań:

I. Miłość w poezji

II. Słynne cytaty o miłości

III. Słynni kochankowie literaccy

3. Do konkursu należy przystąpić indywidualnie.

4. Czas realizacji: od 4  do 14 lutego 2013 r.

5. Chętnych zapraszamy do biblioteki szkolnej po karty konkursowe.

6. Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe.

7. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 lutego 2013 r.

8. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.