Informacja w sprawie wnoszenia opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej

Uprzejmie informujemy, iż od dnia  1 grudnia 2016 roku w związku z centralizacją VAT wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz placówki (opłata za wyżywienie) dokonywane będą przelewem na wskazany przez placówkę rachunek bankowy. Szczegółowych informacji udzielać będzie intendentka placówki.