Historia szkoły

Kalendarium wydarzeń z historii szkoły

12 marca 1999 r. –  na mocy uchwały nr VI/36/99 Rady Gminy Bralin zdecydowano o utworzeniu od 1 września 1999 r. publicznego Gimnazjum w Bralinie. Wówczas też przekształcono 8-klasowe szkoły podstawowe w Bralinie, Mielęcinie i Nowej Wsi Książęcej na placówki 6-klasowe
12 kwietnia  1999 r. – Zarząd Gminy Bralin dokonał wyboru dyrektora gimnazjum, został nim Tadeusz Ambrozik, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Bralinie
22 kwietnia 1999 r. – Rada Gminy Bralin podjęła uchwałę o przystąpieniu do budowy gimnazjum

Historia szkoły-1


1 września 1999 r. – 84 uczniów i 19 nauczycieli gimnazjum rozpoczęło pierwszy rok szkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Bralinie
16 września 1999 r. – na pierwszym szkolnym apelu uczniowie otrzymali indeksy gimnazjalne, wysłuchano wówczas „Ody do radości”, która odtąd stała się pieśnią szkolną
23 września 1999 r. – dokonano wyboru Rady Rodziców, jej pierwszą przewodniczącą została Małgorzata Wardęga z Bralina
27 września 1999 r. – rozpoczęły się prace związane z budową gimnazjum, głównym wykonawcą inwestycji zostało Kępińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Handlu i Usług PBK SA
30 września 1999 r. – dokonano wyboru Samorządu Uczniowskiego, jego pierwszym przewodniczącym został Paweł Belka z kl. 1 a, jego zastępcą – Justyna Wolna z kl. 1 c,  zaś opiekunką SU – Maria Dwernicka, nauczycielka historii
26 listopada 1999 r. – z uczniami i nauczycielami spotkał się poseł Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Wojtyła (Akcja Wyborcza Solidarność – Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe)
20 stycznia 2000 r. – w obecności bpa Teofila Wilskiego, w 80. rocznicę powrotu Bralina do Macierzy, wmurowano kamień węgielny pod budowę gimnazjum, ogłoszono konkurs na imię szkoły
28 czerwca 2000 r. – decyzją Rady Gminy Bralin patronami gimnazjum zostali polscy nobliści
20 marca 2002 r. – przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych: Tadeusz Ambrozik, Sławomir Bąk i Zbigniew Wachowiak złożyli w Krakowie wizytę prof. Czesławowi Miłoszowi i jego małżonce Carol
2 września 2002 r. – podczas mszy świętej ks. wikariusz Mariusz Buczek poświęcił krzyże, które później zawisły w salach lekcyjnych, sekretariacie i gabinecie dyrektora
wrzesień 2002 r. – uruchomiona została strona internetowa szkoły: www.gimnazjumbralin.w.interia.pl, jej autorem był Jerzy Liebner, nauczyciel informatyki; strona funkcjonowała do 15 lutego 2013 r.

3 października 2002 r. – nastąpiło uroczyste przekazanie budynku gimnazjum do użytku; podczas okolicznościowej mszy świętej ks. bp Teofil Wilski poświęcił nowy sztandar, a później nowo otwarty budynek i tablicę pamiątkową w holu szkoły
17 listopada 2002 r. – po raz pierwszy w gimnazjum odbyła się akcja poboru krwi, którą przeprowadzili pracownicy Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie, ta szczytna inicjatywa prowadzona jest do dziś

22 stycznia 2003 r. – przedstawiciele NZOZ „Medica” przekazali szkole zestaw komputerowy, środki na jego zakup pochodziły ze zbiórki pieniędzy przeprowadzonej wśród pracowników służby zdrowia

10 lutego 2003 r. – od tego dnia gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej korzystają z nowej stołówki mieszczącej się w gimnazjum

10 kwietnia 2003 r. – w gimnazjum powstał Szkolny Klub Europejczyka, jego opiekunką została Maria Dwernicka, zaś liderem młodzieżowym – Dagmara Węgrzynowicz z kl. 1 b

14 kwietnia 2003 r. – w stołówce gimnazjum odbyła się sesja Rady Gminy Bralin, po zakończeniu obrad wójt, radni, sołtysi i zaproszeni goście zwiedzili szkołę, a następnie zostali podjęci obiadem

15 maja 2003 r. – w gimnazjum odbyły się ćwiczenia w ramach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przybyły wówczas jednostki OSP z Bralina, Nowej Wsi Książęcej i Goli

28 lutego 2004 r. – na emeryturę odszedł pierwszy w historii szkoły pracownik – Maria Koryciak, która pracowała w stołówce
26 marca 2004 r. – w sali kina „Niesob” odbyło się spotkanie z posłanką Krystyną Szumilas z Sejmowej Komisji Oświaty, w latach 2011-2013 K. Szumilas pełniła urząd ministra edukacji narodowej
1 maja 2004 r. – Polska stała się członkiem Unii Europejskiej
4 maja 2004 r. – szkołę odwiedziła delegacja z niemieckiej gminy Südbrookmerland
14 sierpnia 2004 r. – zmarł Czesław Miłosz, jeden z patronów szkoły

6 września 2004 r. – uczniowie i nauczyciele uczcili minutą ciszy ofiary ataku terrorystycznego na szkołę w Biesłanie (Północna Osetia), przed wejściem głównym do szkoły złożono kwiaty i zapalono znicze

15 września 2004 r. – w rocznicę śmierci ks. prałata Jana Ćwiejkowskiego (1928-2001), bralińskiego proboszcza, w lesie koło Lipnika odsłonięto okolicznościowy obelisk, upamiętniający miejsce jego śmierci, w uroczystości uczestniczyli uczniowie i nauczyciele bralińskiego gimnazjum wraz z pocztem sztandarowym

2 kwietnia 2005 r. – o godz. 21.37 zmarł papież Jan Paweł II

4 kwietnia 2005 r. – w kościele Na Pólku uczniowie i nauczyciele obu bralińskich szkół modlili się za zmarłego Ojca Świętego

8 kwietnia 2005 r. – odbył się pogrzeb papieża-Polaka, tego dnia nie było lekcji, w naszej Ojczyźnie ogłoszono dzień żałoby narodowej

23 czerwca 2005 r. – młodzież pożegnała Stanisława Standziaka, nauczyciela matematyki, który z dniem 31 sierpnia przeszedł na emeryturę

24-28 czerwca 2005 r. – w Tiszaroff na Węgrzech gościła delegacja z gminy Bralin, w tym gronie byli też uczniowie gimnazjum

1 września 2005 r. – do programu zajęć weszła piąta godzina wychowania fizycznego w każdej z klas

1 czerwca 2006 r. – w obradach XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się w gmachu Sejmu RP w Warszawie, uczestniczyła Aleksandra Bracka, uczennica naszego gimnazjum
 
22 lipca 2007 r. – Alojzy Leśniarek, przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie, odznaczył sztandar szkoły Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku

17-19 listopada 2008 r. – w ramach realizacji projektu pn. „Śladami Jana Nowaka z Nowej Wsi Książęcej, bohaterskiego obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku” uczniowie gimnazjum udali się do Trójmiasta, ostatniego dnia pobytu złożyli wizytę byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie – polskiemu nobliście; inicjatorem spotkania był Jacek Kuropka, nauczyciel języka polskiego

5 października 2009 r. – w Nowej Wsi Książęcej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego śmierć Jana Nowaka (1890-1939), obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku, w uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy bralińskiego gimnazjum

10 kwietnia 2010 r. – w Smoleńsku doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką; była to największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach polskich Sił Powietrznych

18 kwietnia 2010 r. – w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, w gimnazjum wyłożono księgę kondolencyjną; tego dnia wieczorem, na skwerku pod krzyżem u zbiegu ul. Lipowej i Kościuszki, mieszkańcy gminy Bralin złożyli hołd wszystkim ofiarom katastrofy lotniczej

1 września 2010 r. – w sali nr 17 uruchomiona została pracownia języków obcych.

11 września 2010 r. – społeczność szkolna uczestniczyła w „Marszu po zdrowie”, największej imprezie sportowej w historii gminy Bralin, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej w ramach projektu „Sport to zdrowie – niech cała gmina się o tym dowie”

18 września 2011 r. – w dawnym kościele ewangelickim w Bralinie odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone Antoniemu Gabrielowi (1911-1991) z Mnichowic, który w 1936 r. zbudował samolot i odbył nim lot, w organizację imprezy włączyła się również młodzież gimnazjum

11 października 2011 r. – w 75. rocznicę lotu A. Gabriela na skonstruowanym przez siebie samolocie „Śląsk” w Mnichowicach odsłonięto okolicznościowy obelisk, w uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy szkoły

14 listopada 2011 r. – dyrektor Tadeusz Ambrozik otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, było to pierwsze i do tej pory jedyne odznaczenie tej rangi przyznane przez ministra edukacji narodowej pedagogowi pracującemu w gminie Bralin

29 stycznia 2012 r. – zmarł Henryk Tyszkiewicz, regionalista i społecznik, z jego wiedzy i doświadczenia korzystali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły

1 lutego 2012 r. – zmarła Wisława Szymborska, jedna z najwybitniejszych poetek w dziejach polskiej literatury, laureatka Nagrody Nobla z 1996 r., patronka bralińskiego gimnazjum

3 lutego 2012 r. – w szkole  zorganizowano apel poświęcony pamięci W. Szymborskiej

16 marca 2012 r. – działające od 5 lat Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne przy Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie i Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Sokół” w Bralinie zostało oficjalnie włączone w struktury PTTK - Oddział PTTK „Ziemia Wieruszowska”, opiekunką Koła do dziś jest Małgorzata Domagała

1 czerwca 2012 r. – szkoła otrzymała certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację programu edukacyjno-terapeutycznego ORTOGRAFFITI w roku szkolnym 2011/2012

29 października 2012 r. – w sali gimnastycznej szkoły podstawowej odbyło się oficjalne pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora Tadeusza Ambrozika

1 listopada 2012 r. – dyrektorem gimnazjum została Karolina Forysiak, nauczycielka języka niemieckiego, dotychczasowy społeczny zastępca dyrektora, pracę w gimnazjum K. Forysiak podjęła w 1999 r.

2 lutego 2013 r. – założona została nowa strona naszej szkoły: www.gimnazjumbralin.pl, jej autorem jest Piotr Szczepaniak, nauczyciel matematyki

7 września 2013 r. – w gimnazjum odbył się poczęstunek dla gości uczestniczących w koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pólkowskiej koronami papieskimi, w gronie dostojników kościelnych znalazł się m.in. kardynał Henryk Gulbinowicz, arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej

25 października 2013 r. – w sali gimnastycznej szkoły podstawowej odbyło się spotkanie z Marcinem Dorną, trenerem olimpijskiej reprezentacji Polski do lat 21, inicjatorem spotkania był Jacek Falszewski, nauczyciel wychowania fizycznego

31 października 2013 r. – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu młodzieży pożegnali odchodzącą na emeryturę Marię Florczak, wcześniej – podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej (14 października) – panią kucharkę uroczyście pożegnała również dyrektor Karolina Forysiak i pozostali pracownicy oświaty

25 listopada 2013 r. – w ramach kampanii „Stop przemocy – 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć” w sali kina „Niesob” w Bralinie młodzież spotkała z senator RP Andżeliką Możdżanowską  

19 grudnia 2013 r. – zorganizowany został I Mikołajkowy Rajd Pieszy na najwyższe wzniesienie Wielkopolski – Kobylą Górę, jego inicjatorką była Małgorzata Domagała, opiekunka Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, rajd organizowany jest nadal

10 kwietnia 2014 r. – organizatorem XVIII finału Konkursu „Dzieje Ziemi Kępińskiej” była nasza szkoła, konkurs zorganizowano w świetlicy środowiskowo-profilaktycznej „Tęcza”, w rywalizacji uczestniczyło 42 uczniów z ośmiu gimnazjów

12 maja 2014 r. – w świetlicy „Tęcza” odbyły się warsztaty szkoleniowe  realizowane przez Gminę Bralin w ramach projektu „Zagraj w bezpieczne w gminie Bralin, uczestniczyło w nich ponad 50 nauczycieli z terenu gminy, podczas szkolenia mówiono o przemocy w rodzinie i środowisku rówieśniczym, narkotykach i dopalaczach, sektach i psychomanipulacji, prostytucji nieletnich i wykorzystaniu seksualnym

13 września 2014 r. – szkołę odwiedzili niecodzienni goście z Australii – Shehana i Jacek Sicińscy z dziećmi, Nathanielem i Noah, organizatorem spotkania było Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

24 listopada 2014 r. – podczas obchodów Dnia Seniora w restauracji „Złoty Klos” w Bralinie przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Alojzy Leśniarek uhonorował dyrektor Karolinę Forysiak Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku

24-30 kwietnia 2015 r. – grupa gimnazjalistów z Bralina i Perzowa przebywała w Wielkiej Brytanii, to dotąd najdalsza wycieczka zorganizowana w naszej szkole

26 lipca 2015 r. – podczas XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży absolwentka naszej szkoły, 16-letnia wówczas Maja Drelak, została mistrzynią Polski juniorek w kolarstwie MTB

25 września 2015 r. – w świetlicy „Tęcza” uczniowie spotkali się z Arkadym Fiedlerem, który w ciągu trzech  miesięcy przemierzył Afrykę fiatem 126 p, gość jest wnukiem… Arkadego Fiedlera (1894-1985), podróżnika, pisarza, i dziennikarza

24 maja 2016 r. – kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów w świetlicy „Tęcza” spotkała się z Ewą Nowak, autorką książek dla młodzieży: „Yellow bahama w prążki”, „Drzazga” czy „Wszystko, tylko nie mięta”

27 czerwca 2016 r. – minister edukacji narodowej Anna Zalewska poinformowała o reformie oświaty, która zakłada w niedalekiej przyszłości likwidację gimnazjów, przywrócenie ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletnich liceów

1 września 2016 r. – uroczyście zainaugurowany został rok szkolny 2016/2017, w swoim wystąpieniu dyrektor Karolina Forysiak zaprosiła uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców do podjęcia trudu szeroko rozumianej odpowiedzialności za szkołę, omówiła zmiany, jakie nastąpiły w składzie grona pedagogicznego oraz przedstawiła wychowawców poszczególnych klas

23 września 2016 r. – gościem naszej szkoły była Monika Wojnowski-Schubert, Polka urodzona w Brazylii, prywatnie wnuczka Antoniego Gabriela (1911-1991), który w 1936 r. w Mnichowicach zbudował samolot i odbył nim lot; organizatorem spotkania było Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

30 stycznia 2017 r. - Rada Gminy w Bralinie przyjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bralin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą "Prawo oświatowe". Projekt zakłada włączenie dotychczasowego gimnazjum do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od 1 września 2017 r.

29 września 2017 r. - Rada Gminy Bralin przyjęła uchwałę nr XLII/171/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Bralin, do nowego ustroju szkolnego od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. Dokument określał m.in. warunki przekształcenia szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII oraz warunki włączenia dotychczasowego gimnazjum do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bralin.

Opracował: Jacek Kuropka