Instrukcja logowania do E-dziennika

Logowanie rodzica
Przykład:

Imię i nazwisko dziecka: Jan Kowalski
Hasło: 11111111111
Logiem jest pierwsza litera imienia oraz całe nazwisko dziecka, pisane razem, bez polskich znaków (ą, ę, ć, ż itp). Hasło składa się z ciągu wygenerowanych losowo cyfr, które zostały Państwu udostępnione.
Login: jkowalski
Hasło: 11111111111

Każdy rodzic przy pierwszym logowaniu musi zmienić hasło – dokładnie 8 znaków w tym litera duża i znaki specjalne. Hasło należy zmieniać, co 30 dni. Nie wolno go podawać innej osobie, login nie podlega zmianie. W przypadku zapomnienia przez rodzica hasła administrator lub wychowawca dokonuje RESETOWANIA hasła. Hasłem staje się wówczas ponownie ciąg wcześniej wygenerowanych liczb. Po zakończonej pracy z dziennikiem rodzic musi WYLOGOWAĆ SIĘ!

WAŻNE INFORMACJE!

W związku z zakończeniem I semestru roku szkolnego 2016/2017 - rodzic posiada możliwość jego zmiany na inny. Obecnie domyślnym semestrem staje się semestr drugi. Aby zobaczyć inne, (poprzednie oceny) należy w ZAKŁADCE - > ZMIEŃ SEMESTR dokonać odpowiedniego wyboru.

Link do  E-Dziennika:

dziennik.adalex.pl/gimbralin