Planowanie drogi kształcenia. Wybór zawodu.

Kim chcę zostać? Co chciałbym w życiu robić? Na te i podobne pytania należy sobie odpowiedzieć przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Pomocą mogą być artykuły na szkolnej stronie internetowej w zakładce  - DORADZTWO ZAWODOWE, jak i na gazetce szkolnej znajdującej się obok sali nr 17.

Zapraszam do lektury i przemyśleń…

Gazetka nr 3 - 2017-1

Pytania, na które warto sobie odpowiedzieć przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/zawodu:

  • Jakie są moje zainteresowania?    
  • Jakie są moje umiejętności?
  • Jakie są moje mocne strony?    
  • Jakie są moje słabe strony?
  • Jaki zawód/y chciałbym wykonywać?
  • Czy jest szkoła ponadgimnazjalna, która przygotowuje do tego zawodu?
  • Które z moich mocnych stron pomogą mi w dalszej nauce?
  • Nad którymi słabymi stronami muszę jeszcze popracować?