Test zainteresowań zawodowych

Rozwiązując  poniższy test - ankietę skłonności zawodowych określisz  swoje zainteresowania, preferencje zawodowe. Po zsumowaniu odpowiedzi otrzymasz wynik, który określa zawody podzielone na 5. grup tematycznych.

Test zainteresowań zawodowych-1

P – Człowiek – przyroda
T – Człowiek – technika
C – Człowiek – człowiek
D – Człowiek – dane
A – Człowiek – działalność artystyczna

 

Link do pliku tutaj ->

 

  • Ciekawe, jaka będzie Twoja przyszłość?
  • Jakie będą Twoje wybory?
  • Jakie są Twoje predyspozycje?
  • Pomyśl o tym...
  • Już dziś.