Nasi uczniowie sporo czytają!

Średnia wypożyczeń za I semestr w roku szk. 2016/2017:

  • kl. 1a  - 8,1
  • kl. 1b - 5,3
  • kl. 2a - 4,3
  • kl. 2b - 7,1
  • kl. 2c - 7,7
  • kl. 3a - 7,3
  • kl. 3b - 8,3
  • kl. 3c - 6,3

Średnia szkoły wyniosła 6,8 książki na jednego  ucznia.