Stan czytelnictwa - rok szk. 2012-2013, sem. I

I semestr roku szkolnego 2012/2013

1 a – 6,4

1b – 4,3

1c – 6,7

2a – 5,4

2b – 5,6

3a – 4,5

3b – 3,6

3c – 7,4

Średnia szkoły wynosi 5,5 książki na jednego ucznia.