Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/2017

Nowy rok szkolny 2016/2017!

Podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla klas 1. >>

Podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla klas 2. >>

Podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla klas 3. >>

Wykazy podręczników, materiałów ćwiczeniowych znajdują się również w zakładce SZKOŁA ->> AKTY PRAWNE

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

24 czerwca o godzinie 8.00 na dziedzińcu szkolnym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I i II. Po przemówieniu dyrektora  szkoły Karoliny Forysiak, wychowawcy klas wręczyli uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Następnie wyróżnieni zostali uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w konkursach i zawodach sportowych oraz sumiennie pracowali na rzecz klasy i szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2015-16-1

Czytaj więcej...

Kolejne wyróżnienie dla gimnazjum!

Certyfikat dla Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie za udział w projekcie "LEPSZA SZKOŁA"
W ramach projektu szkoła m.in.:

  • mierzyła  poziom wiedzy i umiejętności  uczniów za pomocą specjalistycznych  narzędzi pomiaru dydaktycznego
  • analizowała  osiągnięcia  uczniów, porównując je z wynikami  pozostałych uczestników programu

Projekt "LEPSZA SZKOŁA" jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Certyfikat -

Szkoła z certyfikatem!

Certyfikat Jakości Kształcenia Języków dla Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Certyfikat Insta.Ling-1

Ankieta ewaluacyjna

Pani Małgorzata Domagała prosi o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ng3sA5dtN0qpLJ7wqD9jHY5Xxj-a3mxEt-arZDJiHwpUMk0zVEE1T0hQTkhTTzdOMU5BODU1Nlo0Vy4u