Niezwykłe lekcje muzyki

NFM - 2017-1Koncerty edukacyjne organizowane przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu za nami. Młodzież bralińskiego gimnazjum aktywnie uczestniczyła w tych wydarzeniach muzycznych.


Poszczególne wydarzenia zaplanowane w ramach cyklu odbywały  się co dwa miesiące w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Szeroki zakres tematyki koncertów, bogaty repertuar i kreatywne podejście animatorów pozwalały uczestnikom koncertów edukacyjnych doświadczyć wielu estetycznych przeżyć wynikających z obcowania z muzyką na żywo. Spotkania dla młodzieży miały za zadanie uczyć świadomego odbioru muzyki, pokazywać twórczość różnych kultur, epok oraz przybliżać sylwetki znanych kompozytorów.
Podczas koncertów muzyka przeplatała się ze słowem prelegenta, który w ciekawy sposób wprowadzał młodzież w świat sztuki. Spotkania miały charakter edukacyjno-wychowawczy. Ich zadaniem było nauczenie świadomego odbioru muzyki, poszerzenie znajomości literatury muzycznej, zaznajomienie z muzyką różnych kultur i epok, a także przybliżenie sylwetek znanych kompozytorów.