Patriotyzm – ważna sprawa

Patriotyzm - ważna sprawa-38 maja br. w gimnazjum obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Okolicznościowy apel jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły i dlatego też jest on wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i patriotyzm. Podczas występu uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z historią Polski i Konstytucją 3 Maja. Na scenie młodzież zaprezentowała swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne i plastyczne. Akademię przygotowała młodzież gimnazjalna pod kierunkiem: p. Agnieszki Kuropki i p. Dariusza Hełki.